Menu
Ala-Carte

Xem Menu

Menu Tiệc

Xem Menu

Menu Tiệc
Tự Chọn

Xem Menu

Tráng Miệng
Đồ Uống

Xem Menu

Nước ép trái cây

60.000

Cam Vắt

60.000

50.000

Đá Chanh

50.000

50.000

Ép Cà Rốt

50.000

50.000

Ép Bưởi

50.000

50.000

Ép Ổi

50.000

50.000

Ép Thơm

50.000

Nước ngọt

22.000

Soda

22.000

22.000

Sting

22.000

22.000

7 Up

22.000

22.000

Pepsi

22.000

22.000

Diet Coke

22.000

22.000

Coke

22.000