Menu
Ala-Carte

Xem Menu

Menu Tiệc

Xem Menu

Menu Tiệc
Tự Chọn

Xem Menu

Tráng Miệng
Đồ Uống

Xem Menu

Set 3: 3.600.000đ

Set 5: 4.550.000đ

Set 7: 5.500.000đ