Khổ Qua Xào Trứng – Chà Bông

Giá: 89.000

Đặt bàn