Liïn Hïå

Các chi nhánh

Chi nhánh Q.3

Điện thoại

0938.22.61.66

Địa chỉ

28 Phạm Ngọc Thạch, P.6, Q.3, Tp.HCM

Chi nhánh Q.2

Điện thoại

0978.60.60.26

Địa chỉ

164 Trần Não, P. Bình An, Q.2, Tp.HCM

Chi nhánh Tân Bình

Điện thoại

0966.60.60.26

Địa chỉ

52A Nguyễn Thái Bình, P. 4, Q. TB, Tp.HCM

Chi nhánh Q.10

Điện thoại

0901.60.60.26

Địa chỉ

05 Thành Thái, P.14, Q.10, Tp.HCM

Àêët khaách muön truâng sao nhoã heåp,

Quï Nhaâ möåt goác nhúá mïnh möng!

Head Office

Địa chỉ

164 Trần Não, P. Bình An, Q.2, Tp.HCM

Điện thoại

0938 22 61 66 - 0966 60 60 26

Copyright (©)2010 - 2020. Ẩm Thực Quê Nhà. All rights reserved.